Методичний посібник висвітлює специфічні питання соціальної реабілітації розумово відсталих інвалідів, зокрема здійснення соціально-побутового патронажу. Детально описано потреби та права зазначеної категорії інвалідів,  принципи організації допомоги, державні гарантії в Україні, ролі, функції та зміст роботи соціального працівника первинної ланки. Вперше  описано специфічні потреби людей із розумовою відсталістю, зміст соціальної реабілітації розумово відсталих інвалідів у громаді. Для працівників реабілітаційних установ змішаного типу студентів, слухачів модульних курсів з соціальної роботи, викладачів і фахівців, що прагнуть самостійно поглибити знання з даної галузі.

 

Зміст

Вступ
Розділ 1. Уявлення про розумову відсталість

Глава 1.Поняття розумової відсталості

Глава 2.Класифікація розумової відсталості

Розділ 2Потреби та права розумово відсталих людей

Глава 3.Специфічні потреби осіб із розумовою відсталістю

Глава 4.Права розумово відсталих людей

Розділ 3Принципи організації та зміст соціальної роботи з розумово відсталими людьми
Глава 5. Принципи організації надання допомоги

Глава 6.Ролі, функції та зміст роботи соціального працівника

Глава 7. Забезпечення догляду в ході соціально-побутового патронажу

Глава 8. Складання плану втручання

Глава 9. Комплексний підхід при забезпеченні догляду в громаді

Список цитованої  літератури

Додатки

Державна типова програма реабілітації

Європейська декларація охорони психічного здоров’я

Наказ Міністра праці та соціальної політики України від 23.07.07 за №392.

Гаряче повідомлення: Знайомтесь з міжнародним сайтом інфоресурсів www.infodisability.org