У збірнику дається визначення основних якісних характеристик послуг реабілітації/абілітації інвалідів: комплексної реабілітації, навчання основним соціальним навичкам, соціально-побутового патронажу, працетерапії, психологічної підтримки і супроводу сім’ї, забезпечення дотримання та моніторингу якості послуг, надання інструкцій працівникам щодо дій для створення умов, які б сприяли пристосуванню осіб з РВ до проживання у громаді, комфортного, максимально повноцінного функціонування.

Стандарти зосереджені на основних сферах, що найбільше впливають на якість життя людини з РВ. Описують вимоги до рівня якості, процесу та умов надання послуг, їх змісту, форм та обсягу, визначають місце надання послуги особам з РВ та їхнім сім’ям, в тому числі в ході виконань програм транзитного перебування, підтриманого проживання в громаді, денного догляду, реабілітації, утримання в інтернатах системи соціального захисту та інших умовах.

Рекомендовано Методичною радою з питань реабілітації інвалідів та дітей - інвалідів при Міністерстві праці та соціальної політики України Протокол №5 від 28.05. 2008 р. 

 

Зміст

Розділ І. Загальна частина

 1. Вступна частина

 2. Зміст послуг і процес надання послуг

 3. Якість послуг

 4. Управління якістю надання послуг

 5. Персонал

 6. Вимоги до приміщення, обладнання

 7. Процедури та критерії, за якими оцінюється дотримання стандарту

Розділ ІІ. Мінімальні державні стандарти окремих послуг

 1. Мінімальний державний стандарт комплексної реабілітації/абілітації інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю

 2. Мінімальний державний стандарт навчання основних соціальних навичок інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю

 3. Мінімальний державний стандарт соціально-побутового патронажу інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю

 4. Мінімальний державний стандарт працетерапії інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю

 5. Мінімальний державний стандарт психологічної підтримки і супроводу сімї

   

  Збірник державних стандартів cоціальних послуг з реабілітації/абілітації інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю. – Суми: Університетська книга, – 2009. – 92 с.

Гаряче повідомлення: Знайомтесь з міжнародним сайтом інфоресурсів www.infodisability.org