Авторський колектив: Андрущук Ольга, Аннич Людмила, Кунанець-Сварник Оксана, Курій Марія, Сварник Микола, Стебницький Назар

У посібнику, який уклала робоча група Благодійної організації «Дім самостійного життя», узагальнено передумови, перший досвід та правові підстави створення послуги підтриманого проживання в громаді осіб з комплексними вадами. Подано рекомендації щодо внесення необхідних змін до законодавства України у світлі Конвенції ООН про права інвалідів, ратифікованої Верховною радою. Описано модель послуги підтриманого проживання включно з особливостями підбору і зарахування клієнтів; їх обстеження і складання Індивідуального плану підтримки, режиму перебування, безпеки тощо. Описано вимоги до приміщень, подано перелік меблів та обладнання з розрахунку на 6-8 клієнтів. Описано принципи та стандарти функціонування установи, зокрема вимоги до програм і послуг, вимоги до персоналу, вимоги до середовища та використання ресурсів. Наведено приблизні  розрахунки вартісних показників діяльності установи в цінах 2008 року. В 10 додатках подано зразки документів, які знадобляться керівникам та працівникам подібних інноваційних установ. Посібник призначений для соціальних працівників, реабілітологів, громадських активістів, зацікавлених батьків дітей з особливими потребами, як із громадського, так і з бюджетного секторів, студентів соціальної роботи та реабілітації, всіх зацікавлених осіб.

Зміст

Будинки підтриманого проживання та міні-гуртожитки в Україні

Проект Типового положення про установу постійного і тимчасового проживання інвалідів з фізичними і розумовими вадами

Проект створення будинку групового проживання в громаді для осіб з розумовими та фізичними вадами у м. Львові

Вступ

1. Загальні характеристики

2. Створення послуги

3. Стандарти діяльності

4. Ресурси

ДОДАТКИ 

Гаряче повідомлення: Знайомтесь з міжнародним сайтом інфоресурсів www.infodisability.org