Музей гуртує: арт-терапевтичні сесії в музейному просторі для розбудови мікросоціуму особи з інтелектуальною недостатністю: Практичний посібник. – К.: Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, ВГО «Коаліція», 2014. –  64 с.

Авторський колектив: Ганна Рудик, Людмила Кравченко, Кристина Холодницька.

Посібник презентує перший в Україні (та світі) досвід розробки та реалізації програми арт-терапевтичних сесій на базі художнього музею, спрямованих на формування та зміцнення індивідуальних мереж підтримки особи з інтелектуальною недостатністю. Докладному опису методики п’яти  сесій програми передує огляд світової практики застосування ресурсів художнього музею для підтримки та розвитку людей з порушеннями інтелекту. 

Ініціатива розробки програми належить Всеукраїнській громадській організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальної недостатністю» (Київ). Програму створено та апробовано впродовж 2014 року  спільно фахівцями Коаліції, Музею Ханенків та Благодійного товариства «Джерела» (Київ) в рамках реалізації проекту «Арт-терапевтична реабілітація в музейному просторі. Інноваційний метод розбудови мікросоціуму для осіб з інтелектуальною недостатністю». Кошти на проект надано Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України»

Цю публікацію підготовлено за підтримки Програми І3 «Ідея – Імпульс – Інновація» Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках спільного проекту ВГО «Коаліція» та Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків «Арт-терапевтична реабілітація в музейному просторі. Інноваційний метод розбудови мікросоціуму для осіб з інтелектуальною недостатністю». Висловлені тут думки не є офіційною позицією Фонду, а виражають бачення авторів проекту. 

Надруковано в рамках вище зазначеного проекту та інших проектів ВГО «Коаліція»: «Просування політичного діалогу між українськими НДО та виконавчою владою з питань адміністративних послуг для осіб з інтелектуальною недостатністю» за фінансової підтримки Європейського Союзу, «Упровадження процедури підтриманого прийняття рішень для осіб з інтелектуальною недостатністю та психосоціальними розладами як альтернативи системі опіки» за фінансової підтримки Фонду захисту прав інвалідів (США). За зміст цієї публікації повну відповідальність несуть ВГО «Коаліція» та Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, за жодних обставин зміст видання не може інтерпретуватися як офіційна позиція донорів.

Зміст

Передмова

Музей мистецтва – середовище відновлення для людей з порушеннями інтелектуального розвитку 

Опис програми «Музей гуртує»: п’ять музейних сесій арт-терапевтичної програми для розвитку індивідуальної мережі підтримки особи з інтелектуальною недостатністю

Додаток 1. Про індивідуальні мережі підтримки в запитаннях і відповідях

Додаток 2. Анкета для потенційного члена індивідуальної мережі підтримки – волонтера

Додаток 3. Анкета оцінювання арт-терапевтичної сесії

Підтримане прийняття рішень для повнолітніх осіб з психіатричними діагнозами - альтернатива системі опіки. – К.: ВГО "Коаліція", 2013. – Серія: "Права осіб з інтелектуальною недостатністю". - 80 с.

Авторський колектив: Майкл Бах, Раїса Кравченко

Публікація описує першу в Україні спробу застосувати механізм підтриманого прийняття рішень для-захисту прав повнолітніх осіб з психіатричними діагнозами. У майбутньому підтримане прийняття рішень стане альтернативою механізму опіки над повнолітніми особами, котрі не розуміють значення своїх дій та не можуть керувати ними. У додатках подані директивні документи провідних міжнародних організацій захисту прав людини, які висвітлюють їхню позицію стосовно збереження юридичної дієздатності за людьми з психіатричними діагнозами та згадують сучасні практики використання різних варіантів підтриманого прийняття рішень. 

Публікацію призначено для батьків і законних представників повнолітніх осіб з інтелектуальною недостатністю та психосоціальними розладами, представників органів опіки та піклування, влади, науковців, правозахисників, ЗМІ, студентів.

Розроблено в рамках виконання проекту ВГО ”Коаліція” ”Упровадження процедури підтриманого прийняття рішень для осіб з розумовою відсталістю та психосоціальними розладами як альтернативи системі опіки” за підтримки Фонду прав інвалідів (США). Надруковано та поширено за фінансової підтримки Фонду прав інвалідів (США), Міністерства соціальної політики України і Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України. Повну відповідальність за зміст цієї публікації несе ВГО ”Коаліція”, за жодних обставин зміст видання не може інтерпретуватися як позиція донорів.

Зміст

Подяки

Вступ

Розділ 1. Підтримане прийняття рішень - альтернатива системі опіки

1.1. Загальна інформація

1.2. Індивідуальна мережа підтримки з точки зору матерів дорослих людей з психіатричним діагнозом

Розділ 2. Практичні аспекти упровадження підтриманого прийняття рішень: матеріали Майкла Баха, Канадська Асоціація Проживання в Громаді

2.1. Загальні положення

2.2. Кроки із планування та впровадження підтриманого прийняття рішень у громаді

2.3. Обов’язки помічника з питань підтриманого прийняття рішень

2.4. Принципи підтриманого прийняття рішень 

Розділ 3. Перші кроки пілоту з реалізації підтриманого прийняття рішень 

3.1. Передумови

3.2. Хід пілотування

3.3. Перші результати пілотування підтриманого прийняття рішень

Додатки

Додаток 1. Комплект документів для супроводу застосування механізму підтриманого прийняття рішень шляхом створення індивідуальних мереж підтримки

Додаток 2. Политика организации Inclusion International: политический документ «Ключевые элементы системы поддерживаемого принятия решений»

Додаток 3. Підтримуване прийняття рішень як альтернатива опікунства: Директивний документ Центру захисту прав у психіатрії (Mental Disability Advocacy Center – MDAC)

Додаток 4. Право на юридичну дієздатність для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та психосоціальних розладів: Стратегічний документ Комісара Ради Європи з прав людини

Додаток 5. Проект Наказу Міністерства соціальної політики України «Про порядок проведення експерименту із запровадження послуги з представництва інтересів і відстоювання прав інвалідів з розумовою відсталістю та психічними розладами шляхом упровадження механізму підтриманого прийняття рішень особами з інвалідністю у чотирьох організаціях за ініціативи ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»

Додаток 6. План дій на виконання в Україні статті 12 Конвенції ООН про права інвалідів

Проблеми системи опіки над повнолітніми недієздатними особами в Україні: Звіти про дослідження. – К.: ВГО "Коаліція", 2012. – Серія: "Права осіб з інтелектуальною недостатністю" .- 128 с.

Авторський колектив:

Семчишин О.Р.- директор проекту ”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні”, старший викладач Школи соціальної роботи ім. професора В.Полтавця Національного університету ”Києво–Могилянська академія”, магістр соціальної роботи

Імереллі Р.Е. - експерт проекту ”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні”, Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів користувачів психіатричної допомоги ”ЮЗЕР”

Кравченко Р.І. - експерт проекту ”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні”, виконавчий директор ВГО ”Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю”, старший викладач Школи соціальної роботи ім. професора В.Полтавця Національного університету ”Києво–Могилянська академія”

Майорова Н.В. - експерт проекту ”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні”, заступник виконавчого директора ВГО ”Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю” , магістр соціальної роботи

 Публікація містить звіти про результати трьох досліджень, які були здійснені ВГО ”Коаліція” в рамках виконання проекту”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні” за підтримки Фонду прав інвалідів та Фонду ”Тайдс” (США). у 2010-2012 роках. Усі три дослідження присвячені вивченню питань опіки над повнолітніми недієздатними особами в Україні.

Публікацію призначено для представників органів опіки та піклування, влади, законних представників людей з інтелектуальною недостатністю та психосоціальними розладами,науковців, правозахисників, активістів інвалідного руху, студентів.

 Зміст

Подяки

1. Звіт про результати опитування представників органів опіки та піклування

2. Звіт про результати опитування опікунів з метою виявлення проблем системи опіки

3. Звіт про результати моніторингу дотримання майнових прав в інтернатах системи соціального захисту населення: опитування керівників інтернатів

Додатки

Додаток 1. Державна цільова програма “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706

Додаток 2. Указ Президента України №301/2012Про внесення зміни до Положення про Міністерство соціальної політики України

Підтримане прийняття рішень для повнолітніх осіб з психіатричними діагнозами - альтернатива системі опіки. – К.: ВГО "Коаліція", 2013. – Серія: "Права осіб з інтелектуальною недостатністю". - 80 с.

Авторський колектив: Майкл Бах, Раїса Кравченко

Публікація описує першу в Україні спробу застосувати механізм підтриманого прийняття рішень для-захисту прав повнолітніх осіб з психіатричними діагнозами. У майбутньому підтримане прийняття рішень стане альтернативою механізму опіки над повнолітніми особами, котрі не розуміють значення своїх дій та не можуть керувати ними. У додатках подані директивні документи провідних міжнародних організацій захисту прав людини, які висвітлюють їхню позицію стосовно збереження юридичної дієздатності за людьми з психіатричними діагнозами та згадують сучасні практики використання різних варіантів підтриманого прийняття рішень. 

Публікацію призначено для батьків і законних представників повнолітніх осіб з інтелектуальною недостатністю та психосоціальними розладами, представників органів опіки та піклування, влади, науковців, правозахисників, ЗМІ, студентів.

Розроблено в рамках виконання проекту ВГО ”Коаліція” ”Упровадження процедури підтриманого прийняття рішень для осіб з розумовою відсталістю та психосоціальними розладами як альтернативи системі опіки” за підтримки Фонду прав інвалідів (США). Надруковано та поширено за фінансової підтримки Фонду прав інвалідів (США), Міністерства соціальної політики України і Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України. Повну відповідальність за зміст цієї публікації несе ВГО ”Коаліція”, за жодних обставин зміст видання не може інтерпретуватися як позиція донорів.

Зміст

Подяки

Вступ

Розділ 1. Підтримане прийняття рішень - альтернатива системі опіки

1.1. Загальна інформація

1.2. Індивідуальна мережа підтримки з точки зору матерів дорослих людей з психіатричним діагнозом

Розділ 2. Практичні аспекти упровадження підтриманого прийняття рішень: матеріали Майкла Баха, Канадська Асоціація Проживання в Громаді

2.1. Загальні положення

2.2. Кроки із планування та впровадження підтриманого прийняття рішень у громаді

2.3. Обов’язки помічника з питань підтриманого прийняття рішень

2.4. Принципи підтриманого прийняття рішень 

Розділ 3. Перші кроки пілоту з реалізації підтриманого прийняття рішень 

3.1. Передумови

3.2. Хід пілотування

3.3. Перші результати пілотування підтриманого прийняття рішень

Додатки

Додаток 1. Комплект документів для супроводу застосування механізму підтриманого прийняття рішень шляхом створення індивідуальних мереж підтримки

Додаток 2. Политика организации Inclusion International: политический документ «Ключевые элементы системы поддерживаемого принятия решений»

Додаток 3. Підтримуване прийняття рішень як альтернатива опікунства: Директивний документ Центру захисту прав у психіатрії (Mental Disability Advocacy Center – MDAC)

Додаток 4. Право на юридичну дієздатність для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та психосоціальних розладів: Стратегічний документ Комісара Ради Європи з прав людини

Додаток 5. Проект Наказу Міністерства соціальної політики України «Про порядок проведення експерименту із запровадження послуги з представництва інтересів і відстоювання прав інвалідів з розумовою відсталістю та психічними розладами шляхом упровадження механізму підтриманого прийняття рішень особами з інвалідністю у чотирьох організаціях за ініціативи ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»

Додаток 6. План дій на виконання в Україні статті 12 Конвенції ООН про права інвалідів

Проблеми системи опіки над повнолітніми недієздатними особами в Україні: Звіти про результати опитувань.-К.: ВГО «Коаліція», 2012. – Серія: «Права осіб з інтелектуальною недостатністю». – 128 с.

Авторський колектив: Семчишин О.Р. - директор проекту ”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності  згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні”, старший викладач Школи соціальної роботи ім. професора В.Полтавця Національного університету ”Києво–Могилянська академія”, магістр соціальної роботи

Імереллі Р.Е. - експерт проекту ”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності  згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні”, Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів користувачів психіатричної допомоги ”ЮЗЕР”

Кравченко Р.І. - експерт проекту ”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності  згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні”, виконавчий директор ВГО ”Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю”, старший викладач Школи соціальної роботи ім. професора В.Полтавця Національного університету ”Києво–Могилянська академія”

Майорова Н.В. - експерт проекту ”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності  згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні”, заступник виконавчого директора ВГО ”Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю” , магістр соціальної роботи

Публікація містить звіти про результати трьох досліджень, які були здійснені ВГО ”Коаліція” в рамках виконання проекту”Упровадження законодавчих норм та демонстраційних практик рівного забезпечення правоздатності згідно зі Статтею 12 КПІ в Україні” за підтримки Фонду прав інвалідів та Фонду ”Тайдс” (США). у 2010-2012 роках. Усі три дослідження присвячені вивченню питань опіки над повнолітніми недієздатними особами в Україні. Публікацію призначено для представників органів опіки та піклування, влади, законних представників людей з інтелектуальною недостатністю та психосоціальними розладами,науковців, правозахисників, активістів інвалідного руху, студентів.

 Зміст 

Подяки

1. Звіт про результати опитування представників органів опіки та піклування

2. Звіт про результати опитування опікунів з метою виявлення проблем системи опіки

3. Звіт про результати моніторингу дотримання майнових прав в інтернатах системи соціального захисту населення: опитування керівників інтернатів

 Додатки

Додаток 1. Державна цільова програма “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706

Додаток 2. Указ Президента України №301/2012Про внесення зміни до Положення про Міністерство соціальної політики України

Гаряче повідомлення: Знайомтесь з міжнародним сайтом інфоресурсів www.infodisability.org