«Моніторинг експерименту з впровадження Закону України «Про порядок реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» за підтримки Фонду «Східна Європа», Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Pact Inc., МФ «Відродження»

Партнери: Вінницька міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам із інтелектуальною недостатністю «Надія», Громадська організація міський клуб «Повір у себе», Маріуполь, Дніпропетровська обласна благодійна організація «Ангел дитинства» 

Мета: моніторинг експерименту із впровадження Закону України «Про порядок реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» з огляду на вплив цього Закону на доступ осіб з розумовою відсталістю до державної соціальної допомоги та гарантованих соціальних і реабілітаційних послуг, розробка та лобіювання прийняття підзаконних актів, направлених на покращення міжвідомчої співпраці у ході надання послуг охорони здоров’я (ОЗ) для осіб з інтелектуальною недостатністю (ІН), що сприятиме реалізації довгострокової цілі коаліції: покращення якості життя людей з інтелектуальною недостатністю.

Завдання:

1. Просування змін нормативно-правової бази для усунення перешкод у доступі осіб з ІН до державної допомоги, що виникли у ході реформування первинної ланки охорони здоров’я.

2. Залучення зацікавлених сторін (влади, наукових установ, практичних сімейних лікарів, ОГС, ЗМІ, осіб з РВ) до представлення прав та інтересів осіб з РВ у ході прийняття рішень щодо експерименту із реформування первинної ланки охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві.

3. (регіональний рівень) Моніторинг впливу експерименту із реформування первинної ланки охорони здоров’я на доступ осіб з РВ до державної соціальної допомоги з точки зору (а) органів управління охорони здоров’я; (б) сімейних лікарів; (в) ОГС, які надають послуги людям з РВ; (г) осіб з РВ/законних представників та розробка рекомендацій щодо удосконалення системи.

4. Підвищення компетенції сімейних лікарів з питань забезпечення доступу осіб з РВ до державної допомоги.

Термін виконання: 14.05.12 - 14.02.13.

Гаряче повідомлення: Знайомтесь з міжнародним сайтом інфоресурсів www.infodisability.org