Мета: просування справедливого, ефективного та прозорого надання адміністративних послуг для осіб з ІН через політичний діалог національної та місцевої виконавчої влади з НДО завдяки їх посиленому потенціалу. 

Завдання:

1. Посилити потенціал мережі більш як 100 НДО, які допомагають особам з ІН та їхнім родинам отримувати адміністративні послуги.

2. Добитися ефективності політичного діалогу між НДО та виконавчою владою.

Діяльність:

Компонент 1: посилення потенціалу НДО

1.1.50 тренінгів для 100 НДО про доступ до адмін. послуг, пов’язаних з інтелектуальною недостатністю (для осіб з ІН та активістів НДО будуть проведені тренінги за принципом «рівний-рівному», підготовку тренерів з числа активістів та тренерів з ІН буде здійснено під час триденних тренінгів).

1.2.Оцінка та супервізія діяльності 27 НДО.

1.3.Політичне консультування для НДО та влади (через інтернет, на національних конференціях).

Компонент 2: удосконалення політичного діалогу

1.1.дослідження в дії: розробка, пілотування, лобіювання стандартів адміністративних послуг для осіб з ІН;

1.2.розробка проекту нормативного акту щодо представництва інтересів осіб з ІН;

1.3.розробка нормативного акту щодо залучення НДО до сприяння у розвитку адмін. послуг для осіб з ІН.

Термін дії проекту: 15.02.13 -14.02.16

Веб-сайт Представництва ЄС:  http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm 

Сторінка Представництва ЄС у Facebook: http://www.facebook.com/EUDelegationUkraine»

Гаряче повідомлення: Знайомтесь з міжнародним сайтом інфоресурсів www.infodisability.org