Мета проекту: Створити і запровадити механізм представництва інтересів осіб, які страждають на розлади розумового розвитку, на національному рівні через такі складові механізму: моніторинг підготовки законодавчих та нормативних актів, які стосуються інтересів вказаної групи; створення постійно діючого дорадчого органу при органах влади національного рівня з питань державної допомоги особам, які страждають на розлади розумового розвитку; ініціювання довготривалої програми заходів, спрямованих на формування позитивної громадської думки щодо рівних прав та можливостей, а також  соціальної інтеграції осіб із розладами розумового розвитку

Завдання проекту:

1) запровадження процедури моніторингу проектів законодавчих та нормативних актів, які розробляються виконавчою владою національного рівня і стосуються інвалідів та осіб, які страждають на розлади розумового розвитку; широке обговорення проектів законів та нормативних актів, моніторинг і лобіювання внесення пропозицій до проектів зазначених документів;

2) ініціювання розробки Національної програми захисту психічного здоров’я: створення постійно діючої дорадчої групи експертів для розробки та моніторингу програми, розробка проекту Національної програми, подання до розгляду Кабінетом Міністрів України, лобіювання узгодження її усіма органами виконавчої влади та прийняття, оприлюднення інформації про програму завдяки проведенню Круглого столу і Всеукраїнської конференції;

3) формування позитивної громадської думки щодо захисту прав людей з психіатричними діагнозами, зокрема з розумовою відсталістю: інформування громадськості про сучасні підходи у політиці соціального захисту осіб, які страждають на розлади розумового розвитку, про діяльність Коаліції, її завдання, наміри щодо представництва інтересів осіб з розумовою відсталістю, про стан дотримання прав осіб з розумовою відсталістю в Україні; проведення прес-туру по закладах  для осіб з розумовою відсталістю при НДО-членах Коаліції і конкурсу тематичних журналістських робіт про права  осіб з психіатричними діагнозами, публікація робіт журналістів в спеціальному випуску журналу "Соціальний захист, демонстрація відеоматеріалів на телебаченні.

Термін дії проекту: 25.06.04-24.06.05.

Гаряче повідомлення: Знайомтесь з міжнародним сайтом інфоресурсів www.infodisability.org