Підтримане прийняття рішень для повнолітніх осіб з психіатричними діагнозами - альтернатива системі опіки. – К.: ВГО "Коаліція", 2013. – Серія: "Права осіб з інтелектуальною недостатністю". - 80 с.

Авторський колектив: Майкл Бах, Раїса Кравченко

Публікація описує першу в Україні спробу застосувати механізм підтриманого прийняття рішень для-захисту прав повнолітніх осіб з психіатричними діагнозами. У майбутньому підтримане прийняття рішень стане альтернативою механізму опіки над повнолітніми особами, котрі не розуміють значення своїх дій та не можуть керувати ними. У додатках подані директивні документи провідних міжнародних організацій захисту прав людини, які висвітлюють їхню позицію стосовно збереження юридичної дієздатності за людьми з психіатричними діагнозами та згадують сучасні практики використання різних варіантів підтриманого прийняття рішень. 

Публікацію призначено для батьків і законних представників повнолітніх осіб з інтелектуальною недостатністю та психосоціальними розладами, представників органів опіки та піклування, влади, науковців, правозахисників, ЗМІ, студентів.

Розроблено в рамках виконання проекту ВГО ”Коаліція” ”Упровадження процедури підтриманого прийняття рішень для осіб з розумовою відсталістю та психосоціальними розладами як альтернативи системі опіки” за підтримки Фонду прав інвалідів (США). Надруковано та поширено за фінансової підтримки Фонду прав інвалідів (США), Міністерства соціальної політики України і Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України. Повну відповідальність за зміст цієї публікації несе ВГО ”Коаліція”, за жодних обставин зміст видання не може інтерпретуватися як позиція донорів.

Зміст

Подяки

Вступ

Розділ 1. Підтримане прийняття рішень - альтернатива системі опіки

1.1. Загальна інформація

1.2. Індивідуальна мережа підтримки з точки зору матерів дорослих людей з психіатричним діагнозом

Розділ 2. Практичні аспекти упровадження підтриманого прийняття рішень: матеріали Майкла Баха, Канадська Асоціація Проживання в Громаді

2.1. Загальні положення

2.2. Кроки із планування та впровадження підтриманого прийняття рішень у громаді

2.3. Обов’язки помічника з питань підтриманого прийняття рішень

2.4. Принципи підтриманого прийняття рішень 

Розділ 3. Перші кроки пілоту з реалізації підтриманого прийняття рішень 

3.1. Передумови

3.2. Хід пілотування

3.3. Перші результати пілотування підтриманого прийняття рішень

Додатки

Додаток 1. Комплект документів для супроводу застосування механізму підтриманого прийняття рішень шляхом створення індивідуальних мереж підтримки

Додаток 2. Политика организации Inclusion International: политический документ «Ключевые элементы системы поддерживаемого принятия решений»

Додаток 3. Підтримуване прийняття рішень як альтернатива опікунства: Директивний документ Центру захисту прав у психіатрії (Mental Disability Advocacy Center – MDAC)

Додаток 4. Право на юридичну дієздатність для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та психосоціальних розладів: Стратегічний документ Комісара Ради Європи з прав людини

Додаток 5. Проект Наказу Міністерства соціальної політики України «Про порядок проведення експерименту із запровадження послуги з представництва інтересів і відстоювання прав інвалідів з розумовою відсталістю та психічними розладами шляхом упровадження механізму підтриманого прийняття рішень особами з інвалідністю у чотирьох організаціях за ініціативи ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»

Додаток 6. План дій на виконання в Україні статті 12 Конвенції ООН про права інвалідів

Гаряче повідомлення: Знайомтесь з міжнародним сайтом інфоресурсів www.infodisability.org